חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אשר בן יחיאל - הרא"ש
תאריך הילולא: ט' חשון מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טולדו [טוליטולה]

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יחיאל.
בניו: ר' יחיאל, ר' אליקום, ר' יעקב (בעל "הטורים"), ר' יהודה, ר' משה, ר' שלמה חסיד ור' שמעון.
חתנו: ר' יהודה בן קרש"ץ.
סבא: ר' אורי (מצד אביו).
מוריו: ר' יחיאל (אביו), ר' מאיר [המהר"מ מרוטנבורג].
מתלמידיו: ר' ירוחם ור' אשתורי הפרחי.

נולד בשנת ה'י באשכנז.
מצאצאיו של רבנו גרשום מאור הגולה ורבינו אליעזר בר נתן [הראב"ן].
בשנת ה'ס"ו לאחר הגירוש ופטירת מורו (ר' מאיר), עבר לטולדו (ספרד) ומונה לר"מ במקום רבנו יונה החסיד מגירונדי. החרים יחד עם הרשב"א את הפילוסופים וראה בהם סכנה לאמונת ישראל.
אביו (המקובל ר' יחיאל) עמד בקשר עם רבינו תם, הריב"ם, הרשב"ם ונפטר בחול המועד סוכות [כ' תשרי] לאחר שכבה הנר שהדליק בליל כיפור בבית הכנסת. אמו נהרגה על קידוש ה'. בנו הבכור (ר' יחיאל) נפטר בחייו. בנו (ר' שלמה חסיד) נפטר בצעירותו. בעת הפרעות ביהודי ספרד בי"ז תמוז שנת ה'קנ"א בהן נחרבה קהילת טולטולה, ניספה בנו – ר' יהודה.
נהג בכל שבת לעלות לתורה לחמישי ונודע כרודף צדקה וחסד.
בנו (ר' יעקב) הינו מראשוני הפוסקים חיבר את הטורים וידוע בכינוי – "בעל הטורים".
לאחר פטירתו בשנת ה'פ"א ירש בנו (ר' יהודה) את כיסאו.
מחיבוריו:
• אורחות חיים (ק)
• פסקי הרא"ש: על הש"ס כולל הלכות מבעלי התוספות
• תוספות הרא"ש: על התורה ומסכתות שונות
• שו"ת הרא"ש (ק)
• שם עולם (ק)