חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי ישראל הישראלי
תאריך הילולא: חשון מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה

טולדו

אביו: ר' יוסף.
אחיו: ר' יצחק (בעל "יסוד עולם").

כיהן כחבר בבית הדין של הרא"ש ולבקשתו תרגם מערבית לעברית את תקנות טולידו (ספרד).
כתב פירושים לתנ"ך ולמסכת אבות ונודע בבקיאותו בדיקדוק.
בשנת ה'ע"ז השיב את נשמתו ליוצרה.