חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ברוך דב לייבוביץ
תאריך הילולא: ה' כסלו מקום קבורה: ליטא
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

וילנה
(בסמוך ציון אביו).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שמואל דוד.
אמו: הרבנית אסתר לאה.
מורו: ר' חיים סולובייצ'יק מבריסק.
מתלמידיו: ר' יצחק אייזיק שר, ר' שלמה היימן.

נולד בשנת ה'תר"ל בהאלוסק.
לאחר פטירת אביו ביום שני של שמחת תורה עבר מקמניץ לווילנה אולם נאלץ לברוח לעיירה ראסין הסמוכה ולאחר כשנה שב לקמניץ. בגיל 14 החל ללמוד בוולוז'ין, נהג להתפלפל רבות בלימוד וכאשר חזר בפעם הראשונה לביתו הגיעו 15,000 יהודים לשמוע את הפלפול שמסר בבית המדרש  הגדול 'חלוקא דרבנן'.
נשא לאישה את בתו של ר' אברהם יצחק הלוי צימרמן ואף מילא את מקומו כרבה של הלוסק. נודע כגאון, ענוותן ובעל אהבת ישראל גדולה, התייחס באדיבות ובמאור פנים לכל פונה.
כיהן כראש ישיבת 'כנסת בית יצחק' ואלפי תלמידים נהרו מליטא, פולין ורוסיה לשמוע את שיעוריו המיוחדים. מרוב אהבתו לתלמידיו נהג לקבלם בחיבוק בשובם מחופשות ולהוסיף תארי כבוד ושבחים למכתבי המלצה אותם נהג לכתוב בכתב ידו ולתעודת סמיכה שהעניק לתלמידיו.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה המשיך ללמד את תלמידיו תוך נדודים ברחבי רוסיה ולאחר המלחמה ייסד את הישיבה בקמיניץ (סמוכה לבריסק) בכדי לקבל את התלמידים הרבים.
השיא אחת מבנותיו לר' ראובן גרוזובסקי ומינהו כחבר בהנהלת הישיבה ובת נוספת לר' משה ברנשטיין.
כאשר קמניץ נכבשה במלחמת העולם השנייה ברח עם תלמידיו לאחר חג סוכות שנת ה'ת"ש לוילנא ותיכנן לעלות עמם לארץ ישראל אולם השיב את נשמתו ליוצרה.
לאחר זמן חתנו (ר' משה ברנשטיין) ייסד בירושלים את ישיבת 'כנסת בית יצחק'.
מספריו:
• ברכת שמואל (ק1/ק2/ק3/ק4)