חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי פנחס מנחם אלעזר יוסטמן מפילץ
תאריך הילולא: י' כסלו מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים בצ'נסטוחובה: רחוב זלוטה 245
עדיף להגיע מ – Aleja Pokoju לרחוב Odlewnikow להמשיך בירידה משולטת לדרך עפר לרחוב Zlota עד לבית החיים היהודי.
(בסמוך ציון בנו-ר' יצחק מאיר).

הכניסה לבית החייםציון בנו (ר' יצחק מאיר). נפטר: ז' טבת ה'תר"ף
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' בנימין אליעזר.
אמו: מרת צינה [דינה] פסל.
אשתו: הרבנית הנדיל לאה.
בניו: ר' אברהם מרדכי, אדמו"ר רבי חנוך גד מפילץ ור' יצחק מאיר.
בנותיו: אסתר (בעלה ר' אברהם אבא בומץ), ברכה (בעלה ר' יצחק מאיר אייבשיץ), חיה (בעלה ר' יצחק מאיר מינץ), פייגה (בעלה ר' חנוך הניך רוטבלט), פריידה ראצה (בעלה ר' מאיר יוסקוביץ) ורחל (בעלה בזיווג ראשון ר' דב בריש איינהורן מאמסטוב, בזיווג שני ר' יחזקאל בידרמן).
אחיו: אברהם סאשה, בן, ישראל משולם, ר' ישעיהו ושמחה בונים.
אחיותיו: אסתר, ברכה, רבקה רחל ושושה (בעלה יעקב פייבל ורשביאק).
סבא: אהרן אייזיק (מצד אביו), אדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר [חידושי הרי"ם] מגור (מצד אמו).
סבתא: אסתר פריידה (מצד אביו), הרבנית פיגלא (מצד אמו).
מורו: ר' חנוך הניך הכהן לוין מאלכסנדר.

נולד בכ' תמוז שנת ה'תר"ח בוורשה (פולין).
מילדותו התחנך על ידי סבו – אדמו"ר רבי יצחק מאיר אלתר מגור. נשא לאישה את בתו של  ר' אברהם מרדכי (בנו של בעל "חידושי הרי"ם") ונסמך על שולחן סבו (בעל "חידושי הרי"ם") בעיירה גור היות וחותנו נפטר עוד טרם נישואיו. כאשר סבו נפטר בשנת ה'תרכ"ו הצטרף לחסידיו של ר' חנוך הניך הכהן לוין מאלכסנדר ולאחר פטירתו בשנת ה'תר"ל נעשה לחסיד של בן־דודו וגיסו – אדמו''ר רבי יהודה אריה לייב מגור (בעל "שפת אמת"). התגורר בעיירה גור (פולין) והתפרנס מהדפסת וממסחר ספרים אולם את רוב זמנו הקדיש ללימוד תורה ובעיקר חסידות. בלילות שבת ומועדים היה חוזר בפני החסידים על דברי התורה שאמר אדמו"ר בעל ה"שפת אמת" עם ביאורים משלו.
לאחר פטירת אדמו"ר בעל ה"שפת אמת" בה' שבט ה'תרס"ה נענה להפצרות החסידים והחל לכהן כאדמו"ר הראשון לחסידות פילץ. הקפיד לשמור על סדר היום ולנצל את הזמן, יומם ולילה שקד על לימוד התורה, בליל חמישי נהג לעמוד כל הלילה וללמוד ובשבת הקפיד לא לבטל רגע אחד מלימוד. בענוותנותו הגדולה טען שאין בו אפילו נדנוד של תלמיד חכם. ביקש את בניו ללמוד פעמים רבות את הספר "שערי קדושה" של ר' חיים ויטאל ובכל זמן פנוי לשנן משניות.
בשנת ה'תרע"ה נפטרה זוגתו.
עבר לווירשוב וכעבור זמן התגורר בצ'נסטוחובה.
השתוקק לעלות לארץ ישראל אולם בשנת ה'תרפ"א במהלך סעודה שלישית של שבת קודש אמר "וכל החיים יודוך סלה" והשיב את נשמתו ליוצרה. בעקבות מחלוקת ודין תורה בין קהילת פילץ לצ'נסטוחובה על מקום קבורתו, הלווייתו נערכה ביום שני והובא לקבורה בצ'נסטוחובה.
מספריו:
•    צוואה (ק)
•    שפתי צדיק

תמונות הציונים באדיבות מר אלון גולדמן יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחוב בישראל