חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יוסף מטראני - המהרי"ט
תאריך הילולא: י''ד תמוז מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: בית החיים העתיק

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה [המבי"ט].
בניו: ר' ישעיה ור' משה.
אחיו: ר' שלמה.
סבא: ר' יוסף הזקן ["בעל התוספות"] (מצד אביו).
מורו: ר' שלמה סאגיס.
מתלמידיו: ר' חיים אלגאזי (בעל "נתיבות משפט"), ר' חיים בנבנישתי (בעל "כנסת הגדולה"), ר' יהושע רפאל בנבנישתי (בעל "שדה יהושע"), ר' יצחק אלפאנדרי.

נולד בכ"ד תשרי ה'שכ"ט בצפת (ישראל).
לאחר שנתייתם מאביו בגיל 12 אומץ ע"י ר' שלמה סאגיס אשר לימדו תלמוד ופוסקים במשך כ - 7 שנים. בשנת ה'שמ"ז נסע למצרים בעקבות מגיפה שפרצה בצפת לאחר שחזר לימד תורה בצפת אולם בשנת ה'שנ"ז שוב נאלץ לברוח לירושלים מהמגיפה בצפת. כעבור חודשים אחדים חזר לצפת ובשנת ה'ש"ס נשלח מטעם הקהילה לאסוף כספים בחו"ל, התקבל בכבוד גדול בקושטא (טורקיה) ולהפצרות משפחת יעיש שייסדו עבורו ישיבה ודאגו לפרנסתו נאות להישאר בטורקיה. נודע כגאון, בעל ענווה וירא חטא ותלמידים רבים נהרו ללמוד בישיבתו.
כעבור 20 שנה נבחר לראש רבני טורקיה, ייסד בקושטא בית דין לאיסור והיתר, ידע את כל התלמוד הבבלי בעל-פה והשיב לאלפי שאלות הלכתיות שהופנו אליו מכל ארצות המזרח.
בליל שבת שנת ה'שצ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
בהתאם לבקשתו להיקבר בסמוך לאביו נטמן בבית החיים העתיק בצפת.
מספריו:
• דרך הקודש: על בית המקדש
• חידושי מהרי"ט (ק)
• צפנת פענח: דרושים
• שו"ת מהרי"ט (ק1/ק2/ק3/ק4)