חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי מנחם בן זרח
תאריך הילולא: אב מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה

טולדו

אביו: ר' אהרן.
מוריו: ר' יהודה [בן הרא"ש], ר' יהושע בן שועיב, ר' יוסף אבן אלעיש.

נולד בנווארה (ספרד). לאחר הפרעות שהתחוללו בשנת ה'פ"ח ובמהלכן נהרגו הוריו וארבעת אחיו נותר פצוע בין גופות המתים עד שאחד ממכירי משפחתו גילה אותו והביאו אל ביתו. לאחר שהחלים עבר לאלקלעה על מנת ללמוד תורה וכאשר נפטר מורו (ר' יוסף אבן אלעיש) בשנת ה'ק"י החל למלא את מקומו כרב הקהילה באלקלעה.
נשא לאישה את בתו של ר' בנימין ונהג לחתום את שמו 'מנחם הצרפתי' היות ואביו היה מגולי צרפת.
בשנת ה'קכ"ט נשדד מכל רכושו ובסיוע דון שמואל אברבנל החל לכהן כרב וראש הישיבה בטולידו.
בשנת ה'קל"ד/ה'קמ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• צדה לדרך (ק)