חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שאול בראך
תאריך הילולא: כ''ו שבט מקום קבורה: סלובקיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית החיים בעיר קאשוי [קושיצה]: רחוב רסטיסלאבובה.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אלעזר.
בנו: ר' שמואל.
מוריו: מהר"ם שיק, ר' שמואל ערנפלד (בעל "חתן סופר").

נולד בשנת ה'תרכ"ה בעיר נייטרא. בילדותו למד בשתי ישיבות בו זמנית ולאחר שהגיע לגיל מצוות למד במשך 9 חודשים בישיבת המהר"ם שיק בחוסט. 4 שנים רצופות לא ביקר את הוריו ולמד בישיבה במטרסדורף שהתנהלה באווירה חסידית וכאשר ניסו לשכנעו ללמוד לימודי חול על מנת שיוכל לכהן כרב התנגד והשיב כי אינו חייב להיות רב.
לאחר נישואיו התגורר באויהעלי ונסמך על שולחן חותנו, אולם לאחר פטירתו נאלץ בשנת ה'תרנ"ב להתמנות לרב קהילת מגנדורף על מנת לפרנס את ביתו. הכיר באופן אישי את כל בני הקהילה והזמין את כל בעלי הבתים לשיחה אישית בביתו, ניהל ישיבה ולמרות מצבו הכלכלי הדחוק למד תורה בשקידה. טען כי הלימוד צריך להיות בקול רם, חובה על כל תלמיד ללמוד גם את התנ"ך, ידיעת הש"ס לבד אינה מספקת ובחן את תלמידיו גם על פירוש המילים של פיוטי התפילות והזמירות של שבת וחגים. התנגד ללימודים חיצוניים, טען כי יש לקבל כל תלמיד לישיבה אולם אם אינו נוהג כהלכה יש להרחיקו על מנת שלא ישפיע על תלמידים אחרים.
ניסה לעלות לארץ ישראל עם חלק מתלמידיו ואף הגיע לביקור בשנת ה'תרס"ח, אולם התנגד בחריפות לציונים והיה מראשי המדברים באסיפות הרבנים בהונגריה. בשנת ה'תר"ע החל לכהן כרב קהילת 'עדת יראים' בעיר קראלי ועמד בראש הישיבה שייסד. בשנת ה'תרפ"ג מונה לרב הקהילה החרדית בקאשוי, ניהל ישיבה ברוח חסידית למרות שהתפלל בנוסח אשכנזי והתנגדותו לחסידות, אסר על תלמידיו לקרוא עיתונים, לשחק קלפים וללמוד לימודי חול.
בשנת ה'ת"ש השיב את נשמתו ליוצרה ובהתאם לצוואתו נכתב על מצבתו נוסח קצר.
מספריו:
• אבות על בנים (ק)
• בהיות הבקר (ק)
• גבעת שאול (ק)
• דבר המלוכה
• וישאל שאול: שו"ת (ק1/ק2)
• חלק לעולם הבא: על מסכת אבות (ק)
• טוב דברך (ק)
• ליבא בעי: על הש"ס (ק)
• משמרת אלעזר: דרושים (ק)
• שאול שאל (ק)