חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הרבנית שרה סורל סופר
תאריך הילולא: י''ח אדר ב' מקום קבורה: סלובקיה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
ברטיסלאבה [פרשבורג].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzad
אביה: רבי עקיבא איגר – גינז.
אמה: הרבנית גליקכה.
בעלה: ר' אברהם משה קאלישר (בזיווג ראשון), ר' משה סופר בעל "חתם סופר" (בזיווג שני).
בניה: מזיווג שני – ר' אברהם שמואל בנימין (בעל "כתב סופר"), ר' יוסף יוזפא, יצחק לייב ור' שמעון (בעל "מכתב סופר").
בנותיה: מזיווג שני – אסתר, גיטל (בעלה ר' אליהו קורניצר), הינדל (בעלה ר' דוד צבי ארנפלד), יוטל (בעלה ר' ישראל גייגר), רייזל, רייכל (בעלה ר' צבי יהודה פרידמן) ושמחה (בעלה ר' משה טוביה להמן).
אחיה: ר' אברהם ור' שלמה.
סבא: ר' משה גינז (מצד אביה), ר' איציק מרגלית (מצד אמה).
סבתא: גיטל (מצד אביה).

נולדה בשנת ה'תקמ"ז.
בחודש טבת ה'תקנ"ו נישאה לר' אברהם משה קאלישר, חודשיים לאחר מכן נפטרה אמה וכעבור שנה אביה נשא לאשה את הרבנית בריינדיל [נכדה של ר' איציק מרגלית - הסבא].
בשנת ה'תקע"ב התאלמנה ונותרה עם שתי בנותיה.
בתיווכו של ר' שמחה בונים [אח של אביה] נישאה שוב בשנת ה'תקע"ג לר' משה סופר שהתאלמן בי"ב תמוז ה'תקע"ב מזוגתו הראשונה.
בנה (יצחק לייב) ושתיים מבנותיה (אסתר ורייזל) נפטרו בילדותן.
בצעירותה כתבה בצוואתה 'אבקש מבעלי הרב הצדיק נרו יאיר מחילה שלא יכולתי לכבדו כראוי... ייסורי גדלו עד למאוד ולא ידע מהם אף אחד.... אבקש מבעלי הרב הצדיק נרו יאיר להעלות זכרוני לפניו, שיתוקן נשמתי. הרבה לא יכולתי לתקן מחמת חולשתי... מה שנוגע להילדים שלנו: תקוותי ילדים יקרים שתתנהגו בדרך הישר כדרך שנהג אביכם המבורך להשגיח היטב על כל דבר קטן הנוגע ליראת שמים... שתמלאו רצון ה' יתברך ולעסוק בעבודת ה' יומם ולילה... גוזרני עליכם שלא להתענות ביום היארצייט ורק להזכירני ביום זה. אבקש ממכם ללמוד עבורי פרק משניות ובנותיי הזכירו לבעליכם להתפלל עבורי...'
בשנת ה'תקצ"ב השיבה את נשמתה ליוצרה.