חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יצחק אלבאליה
תאריך הילולא: ניסן מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

גרנדה.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' ברוך.
בנו: ר' ברוך.
מורו: ר' פריגורס, ר' שמואל הנגיד.

נולד בחודש אייר ד'תשצ"ה בקורדובה (ספרד). מילדותו ניכר בחכמתו ולאחר שניצל בנס ממות בחודש טבת שנת ד'תתכ"ז רכש את ספרי ר' שמואל הנגיד שנשדדו באותו מאורע.
בשנת ד'תתכ"ט מונה ליועץ המלך, נסמך לרבנות ושימש כנשיא לקהילת היהודים.
לאחר שנשא אישה נולד בחודש אדר ראשון ד'תתל"ז בנו (ר' ברוך), למרות עיסוקיו הרבים ומעמדו החברתי שקד על לימוד התורה, ייסד ישיבה, תמך כלכלית בתלמידים ונמנה על חמשת החכמים הנקראים 'יצחק' אשר לימדו את התורה בספרד.
בשנת ד'תתנ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• סוד העיבור
• קופת הרוכלים