חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אליהו הקדוש מיורק
תאריך הילולא: ח' ניסן מקום קבורה: אנגליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: יעקב.
אחותו: אנטרה (בעלה משה).
מורו: ר' יצחק הזקן.

מבעלי התוספות מוזכר בתוספות בשם ר' אליהו מאיבריוק (תלמוד בבלי יומא כ"ז/א') ור' אליהו מאברוויקא הקדוש (תלמוד בבלי זבחים י"ד/ב').
במהלך חודש ניסן שנת ד'תתק"ן החלו הגויים המתגוררים בעיר יורק לפרוע בבתי היהודים וברכושם בהשפעת כמרים ואנשי אצולה. רבים מיהודי העיר נמלטו והתבצרו במצודת קליפורד ובבתי הכנסת ולאחר שהסתיימה ביזת הרכוש נהרו הפורעים אל המצודה צרו עליה ונתנו ליהודים המבוצרים אפשרות להתנצר או למות. רוב היהודים החליטו למות על קידוש השם ושרפו את המצודה על יושביה, חלקם ניסו לברוח ונרצחו או נמכרו לעבדים ובליל שבת קודש ר' אליהו נרצח על קידוש ה' ולכן מכונה בתואר 'הקדוש'.