חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא - השרף ממוגלניצא
תאריך הילולא: ט''ו אייר מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מוגלניצא [מוגיילניצה]

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אבי עזרא זליג [אב"ד גרעניץ].
אמו: פערל.
בניו: ר' אביעזר זליג, אדמו"ר רבי אברהם יהושע השיל, אדמו"ר רבי אלימלך מגרודז'יסק (בעל "אמרי אלימלך"), אדמו"ר רבי יעקב יצחק מבלנדוב (בעל "אמת ליעקב") ור' משה יוסף.
בתו: הרבנית רייזל שרה (בעלה אדמו"ר רבי יהודה הורוביץ ממיילץ).
סבא: ר' משה יצחק (מצד אביו), ר' ישראל - המגיד מקוז'ניץ (מצד אמו).
מורו: ר' אברהם יהושע השיל מאפטא.
מתלמידיו: אדמו"ר רבי ישכר דב הכהן טורנהיים מוולברוז'.

נולד בשנת ה'תקמ"ט. גדל בבית סבו [המגיד מקוז'ניץ] שהבטיח לו כי לאחר פטירתו בכל עת שיחפוץ לראותו יתגלה אליו בהקיץ. מילדותו ניכר במידותיו הנעלות ובקדושתו וכונה "השרף ממוגלניצה".
נשא לאישה את בתו של ר' אלעזר מליז'נסק.
בשנת ה'תקפ"ה החל לכהן כאדמו"ר ושימש יחד עם ר' יצחק מוורקי כנשיא כולל רבי מאיר בעל הנס לטובת עניי ארץ ישראל.
השיא את בנותיו לאדמו"ר ר' אברהם אלחנן אונגר מקאלושין ולר' יהודה ממעליץ.
בשנת ה'תר"ט כאשר הגיע כמנהגו כל שנה להתארח בשבת שלאחר חג הפסח אצל אדמו"ר רבי שר שלום רוקח מבעלזא ציווה אדמו"ר שר שלום רוקח לא לאפשר לו הפעם לסעוד יחד עמו את ארוחת הבוקר, אולם כל הניסיונות למנוע בעדו לא הועילו וכאשר הצליח להיכנס לחדרו של אדמו"ר שר שלום רוקח פרש על שולחנו את האבנט ואכל עמו את ארוחת הבוקר. כעבור כ – 3 שבועות השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה באדיבות ר' יהושע זילברברג
מדריך במסעות לקברי צדיקים באירופה טלפון 052-7635014