חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי בנימין הכהן ויטאלה
תאריך הילולא: י''ז שבט מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

בית הקברות ברג'ו אמיליה: רחוב קאנלינה 2

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אליעזר.
אשתו: נחמה.
מוריו: המקובל ר' משה זכות [הרמ"ז], ר' שמשון באקי (בעל "רפואה למכה").
מתלמידיו: ר' אביעד שר שלום, ר' יוסף אירגס, ר' ישעיה באסן.

נולד בשנת ה'תי"א באליסאנדריה דילה פאליה [מחוז פיימונטה] (איטליה).
שקד על לימוד תורת הנגלה והנסתר, בצעירותו התפרסם כגאון, בשנת ה'תל"ב נשא אישה ומונה לרב בעיר הולדתו.
בחודש חשון ה'תל"ד עבר ללמוד אצל ר' משה זכות בעיר מנטובה (איטליה) יחד עם הראשון לציון המקובל רבי אברהם רוויגו עד חודש אדר שני.
כיהן כרב הקהילה ברג'ו ועמד בראש מקובלי איטליה.
השיא את בתו לר' ישעיה באסן ובשנת ה'ת"ץ השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אבות העולם: על פרקי אבות
• אלון בכות: על מגילת איכה
• גבול בנימין (ק)
• עת הזמיר (ק)