חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי דוב זאב קוז'ווניקוב - הרד"ז
תאריך הילולא: כ''ז טבת מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
דניפרו [יקטרינוסלב].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מורו: ר' הלל הלוי מפאריטש.

נולד בעיר דובריאנקה (אוקראינה).
מילדותו ניכר במידותיו הנעלות ושקד יומם ולילה על לימוד התורה, בגיל 12 כבר התפרסם כבקי בכל התלמוד הבבלי ובאגדות חז"ל ולמרות שהיה כבד פה החל ללמד שיעורי תורה ברבים בהגיעו לגיל 13. בגיל 17 הגיע אל אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסאהן (בעל ה"צמח צדק") וסיפר על המום אשר מפריע לו ללמד תורה את הרבים, לאחר שקיבל את ברכת האדמו"ר בעל ה"צמח צדק" ויצא מחדרו החל לדבר ללא כל קושי והתבטא כי הוא "הגולם" של בעל ה"צמח צדק" אשר עשה גולם מבשר ואילו המהר"ל מפראג עשה גולם מעפר.
כיהן כרב הקהילה בעיר יקטרינוסלב (אוקראינה) והתפרסם כפועל ישועות. בענוותנותו וצניעותו לא אהב להתפלפל על אף גאונותו בתורת הנגלה ובתורת החסידות. מיעט באכילה ושינה, רוב שעות היום היה מעוטר בטלית ובתפילין והתפלל באריכות ודביקות. השתדל לסייע לכל נזקק ופרנסי הקהילה נאלצו להעביר את משכורתו לידי זוגתו היות ונהג לפזר את כל משכורתו לצדקה.
בשנת ה'תרס"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
[כ – 25 שנה לאחר פטירתו השלטונות פינו את בית הקברות וכאשר פתחו את קברו גילו כי גופו שלם!]