חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי מאיר מארים שאפיט
תאריך הילולא: י' חשון מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קוברין

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה.
אחותו: סאשה (בעלה ר' בנימין בונם).
מורו: ר' משה פאלייר מקוברין.

מילדותו ניכר בפקחותו ובגדלותו, בגיל 15 היה בקי בתלמוד בבלי ופוסקים והחל לכהן כרב קהילת מייצ'ט. לאחר שנודע בגדלותו נענה להפצרות לכהן כרב בקהילות שונות: ווישנובה, יקובושטאדט, שווינצין ולבסוף הגיע לקוברין.
מרוב דביקותו בעת התפילה היה מתעלף, שנא את הגאוותנות ונודע בצניעותו, פעל ישועות ורבים הגיעו לבקש שיתפלל עליהם.
בשנת ה'תרל"ג נצטווה להעיד עדות שקר לטובת יהודי ולאחר שהתפלל והתחנן לה' שיקרב את קיצו על מנת שלא יוציא דבר שקר מפיו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• לולאות (ק)
• ניר: על תלמוד ירושלמי (ק)