חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי מאיר מארים שאפיט
תאריך הילולא: י' חשון מקום קבורה: בלארוס
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קוברין

ציון בתו (שרה חאשע סנדברג) הטמונה בבית החיים העתיק בטבריה. נפטרה: כ"ז אדר ה'ת"ש
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה.
בנו: ר' אהרן יהושע.
בתו: שרה חאשע  (בעלה ר' יצחק מתתיהו סנדברג).
אחותו: סאשה (בעלה ר' בנימין בונם).
מורו: ר' משה פאלייר מקוברין.

מילדותו ניכר בפקחותו ובגדלותו, בגיל 15 היה בקי בתלמוד בבלי ופוסקים והחל לכהן כרב קהילת מייצ'ט. לאחר שנודע בגדלותו נענה להפצרות לכהן כרב בקהילות שונות: ווישנובה, יקובושטאדט, שווינצין ולבסוף הגיע לקוברין.
מרוב דביקותו בעת התפילה היה מתעלף, שנא את הגאוותנות ונודע בצניעותו, פעל ישועות ורבים הגיעו לבקש שיתפלל עליהם.
בשנת ה'תרל"ג נצטווה להעיד עדות שקר לטובת יהודי ולאחר שהתפלל והתחנן לה' שיקרב את קיצו על מנת שלא יוציא דבר שקר מפיו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• לולאות (ק)
• ניר: על תלמוד ירושלמי (ק)