חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
גד בן יעקב וזלפה
תאריך הילולא: י' חשון מקום קבורה: ירדן
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
בעיר סלט: על קברו נבנה מסגד.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: יעקב אבינו.
אמו: זלפה.
בניו: אצבון [אזני], אראלי, ארודי, חגי, ערי, צפיון ושוני.
אחיו: בנימין, יוסף (מרחל). ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון (מלאה). דן, נפתלי (מבלהה). ואשר (מאמו).
אחותו: דינה (מלאה).
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

כל השבטים נולדו לאחר 7 חודשי הריון (פירוש מהרז"ו – בראשית רבה פ'/י') והבן השביעי של יעקב נולד בי' חשון שנת ב'קצ"ו "ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן; ותאמר לאה בגד, ותקרא את-שמו גד" (בראשית ל'/י'-י"א).
טרם פטירת יעקב ברך אותו: "גד גדוד יגודנו, והוא יגד עקב" (בראשית מ"ט/י"ט).
בשנת ב'שכ"א השיב את נשמתו ליוצרה וביציאת בני ישראל ממצרים הועלה ארונו 'ויקברו את ארונות מטות אבותיהם... איש בנחלת בניו... ואת גד בעבר הירדן ברומיא אשר נתן להם משה לבניהם' (ספר הישר-יהושע).

התמונה באדיבות יצחק כרמלי - עיתונאי וחוקר תפוצת ישראל 972-50-6925413