חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
הרבנית חוה בכרך
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: בולגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

סופיה.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביה: ר' יצחק הכהן כ"ץ.
אמה: הרבנית פייגל.
בעלה: ר' שמואל.
בנה: ר' משה שמשון.
אחיה: ר'חיים ור' נפתלי.
סבא: ר' שמשון (מצד אביה), המהר"ל מפראג (מצד אמה).
סבתא: הרבנית פערל (מצד אמה).

התגוררה בפראג (צ'כיה). נודעה בחכמתה ובמעשיה הטובים, למדה בספר 'מדרש רבה' שהיה ברשותה ללא פירוש, חלקה בעניינים שונים על פסקי בעל 'ספר רבות' עם פירוש ה"מתנות כהונה" וביארה עפ"י שכלה והשגתה מחזורים, סליחות ואת פירושי רש"י לתנ"ך.
בשנת ה'ת"י עברה עם בעלה להתגורר בווירמיש. בגיל 30 נתאלמנה ולא הסכימה להינשא שוב.
בשנת ה'תי"א החליטה לעלות לארץ ישראל אולם בהגיעה לעיר סופיא השיבה את נשמתה ליוצרה.
נכדה (ר' יאיר חיים), הוציא לאור את ספרו 'חוות יאיר" על שמה.