חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יחזקאל טאוב מקוזמיר
תאריך הילולא: י''ז שבט מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
קוזמיר [קז'ימייז' דולני] - מיקום הקבר אינו ידוע!
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' צבי.
בניו: ר' אפרים מנאדרז'ין, ר' דוד צבי מניישטאט, ר' חיים מקוזמיר ור' שמואל אליהו מזוואלין.
סבא: ר' שלמה זלמן.
מוריו: ר' יעקב יצחק [ה"חוזה" מלובלין], ר' יצחק מוונגרוב, ר' שמואל מקארוב.
מתלמידיו: אדמו"ר רבי מנחם מנדל קאליש מוורקי, ר' משה דוד הכהן [חתנו].

נולד בשנת ה'תקל"ב בעיר פלונסק (פולין).
מילדותו ניכר בכישרונות עילויים ובקדושה נשגבה. כאשר ר' אלימלך מליז'נסק ור' זושא מהאניפולי ערכו גלות, עברו דרך פלונסק ובירכוהו שיהיה מנהיג בישראל.
שקד על לימוד התורה ובמיוחד תורת החסידות, הסתופף בצלם של צדיקי הדור – ה"חוזה" מלובלין, ה"מגיד" מקוז'ניץ וה"יהודי הקדוש" מפשיסחא וזוגתו ניהלה חנות קטנה לצרכי סנדלרות לפרנסתם. בשל גובהו יוצא הדופן כונה 'דער הויכער פלינסקער' [הפלינסקר הגבוה]. הנהגותיו בדרכי החסידות עוררו את התנגדות הציבור וראשי הקהל בפלונסק ועל כן נאלץ לעבור לעיירה נאדרז'ין שבמחוז ראדום והחל לכהן כאדמו"ר.
לאחר שחסידים רבים נהרו לחצרו עבר לקוזמיר ועל שמה נקראה החסידות.
נודע בחכמתו העמוקה והתפרסם כבעל מופתים ורוח הקודש. הדגיש את מעלת השירה והנגינה בעבודת השם ואמר כי אפשר לעבוד את ה' על ידי נגינה שירה זמרה ושמחה ודרך זו מביאה את האדם ביותר אל היכל התשובה ודביקות בקדוש ברוך הוא. ראה בסעודות מרעים ערך נעלה בעבודת הבורא, התנגד בתוקף לתעניות וסיגופים וטען כי ריבון העולמים אינו דורש מהיהודים שיתענו. התנהג בענווה ובצניעות, לכבוד כל שבת וחג חיבר ניגון חדש ובכל ערב פצח יחד עם תלמידיו בשירה כאשר פעמוני הכנסיות בעיירה החלו להשמיע צליליהם.
השיא את בנותיו לר' אברהם מגיד מדווהרט ולר' משה דוד מקלושין.
בשנת ה'תרט"ז השיב את נשמתו ליוצרה.
דברי תורתו התפרסמו בספרים 'דברי ישראל', 'מאמר יחזקאל', 'נחמד מזהב', 'תורת יחזקאל'.