חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
זבולון בן יעקב ולאה
תאריך הילולא: ז' תשרי מקום קבורה: לבנון
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צידון (על פי ספר הישר סוף יהושע).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: יעקב אבינו.
אמו: לאה.
בניו: אלון, יחלאל וסרד.
אחיו: יוסף ובנימין (מרחל). ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר (מאמו). דן ונפתלי (מבלהה). גד  ואשר (מזלפה).
אחותו: דינה (מלאה).
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

כל השבטים נולדו לאחר 7 חודשי הריון (פירוש מהרז"ו – בראשית רבה פ'/י') והבן העשירי של יעקב נולד בז' תשרי בפדן ארם (כיום טורקיה) "ותהר עוד לאה בן-ששי ליעקב; ותאמר לאה זבדני א-להים אותי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי-ילדתי לו ששה בנים, ותקרא את-שמו זבולון" (בראשית ל'/י"ט-כ').
'זבולון מתרעם על מדותיו הוה... אמר זבולון לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם לאחיי נתת שדות וכרמים ולי נתת הרים וגבעות, לאחיי נתת להם ארצות ולי נתת ימים ונהרות. אמר לו: כולן צריכים לך על ידי חלזון... אמר לפניו: ריבונו של עולם מי מודיעני? אמר לו... סימן זה יהא לך: כל הנוטל ממך בלא דמים אינו מועיל בפרקמטיא שלו כלום' (תלמוד בבלי מגילה ו'/א').
'היה זבולון עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה וזבולון בא ומאכילו... מביא באניות ומוכר ומביא לו כל צרכו' (בראשית רבה צ"ט/ט').
נפטר במצרים בגיל 110 (ילקוט שמעוני שמות קס"ב) בשנת ב'שי"ב. הועלה לארץ ישראל ביציאת בני ישראל ממצרים ונקבר בצידון (ספר הישר סוף יהושע).