חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
יששכר בן יעקב ולאה
תאריך הילולא: י' אב מקום קבורה: לבנון
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צידון (על פי ספר הישר סוף יהושע).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: יעקב אבינו.
אמו: לאה.
בניו: יוב, פוה, שמרון ותולע.
אחיו: יוסף ובנימין (מרחל). ראובן, שמעון, לוי, יהודה, זבולון (מאמו). דן ונפתלי (מבלהה). גד  ואשר (מזלפה).
אחותו: דינה (מלאה).
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו).

"וילך ראובן בימי קציר-חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל-לאה אמו, ותאמר רחל אל-לאה תני-נא לי מדודאי בנך; ותאמר לה המעט קחתך את-אישי ולקחת גם את-דודאי בני, ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך; ויבא יעקב מן-השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא; וישמע א-להים אל-לאה ותהר" (בראשית ל'/י"ד-י"ז) כל השבטים נולדו לאחר 7 חודשי הריון (פירוש מהרז"ו – בראשית רבה פ'/י') והבן התשיעי של יעקב נולד בי' אב בפדן ארם (כיום טורקיה) "...ותלד ליעקב בן חמישי; ותאמר לאה נתן א-להים שכרי אשר-נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר" (בראשית ל'/י"ז-י"ח).
'יששכר יושב ועוסק בתורה וזבולון יוצא בימים ובא ונותן לתוך פיו של יששכר והתורה רבה בישראל' (בראשית רבה ע"ב/ה').
נפטר במצרים בגיל 122 (ילקוט שמעוני שמות קס"ב) בשנת ב'שי"ח/ט. הועלה לארץ ישראל ביציאת בני ישראל ממצרים ו'את עצמות יששכר קברו אותם בצידון בנחלה אשר נפל לבניו' (ספר הישר סוף יהושע).