חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי מסעוד חי רקח
תאריך הילולא: י' אב מקום קבורה: לוב
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

טריפולי

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אהרן.
אשתו: אסתר.
בנו: ר' יצחק.
מוריו: ר' חיים אבולעפיא (בעל "עץ החיים"), ר' יצחק הכהן רפפורט (בעל "בתי כהונה").
מתלמידיו: ר' משה לחמייש, ר' נתן אדאדי, ר' שלום פלוס.

נולד בשנת ה'ת"ן לערך באיזמיר (טורקיה).
בצעירותו עלה לארץ ישראל, התגורר בירושלים ושקד על לימוד התורה. יצא כשד"ר [שליח דרבנן] מטעם הקהילה בירושלים לארצות צפון אפריקה על מנת לאסוף כספים עבור הקהילה ולומדי התורה. הגיע לטוניסיה ולמרוקו, בשנת ה'תפ"ט ביקר את משפחתו בוונציה (איטליה) ונשא לאישה את בת דודו – הגביר יצחק רקח. עבר לליוורנו (איטליה) ומונה לדיין בבית הדין של הקהילה. בחודש ניסן שנת ה'תצ"ו העניק יחד עם רבני ליוורנו הסכמה על הדפסת שו"ת הרדב"ז. בשנת ה'תק"ב שב לוונציה והחל להדפיס את ספרו ("מעשה רקח"), במהלך ההדפסה הגיעו לידו שני כתבי יד קדמונים של "משנה תורה" האחד משנת ה'קי"א והשני משנת ה'קס"ב ובכ"ט תשרי ה'תק"ד סיים את ההדפסה. בחודש תמוז התק"ד העניק יחד עם רבני ליוורנו הסכמה על הדפסת הספר "פחד יצחק" של ר' יצחק חזקיה לאמפרונטי. כאשר הגיע לטריפולי (לוב) אנשי הקהילה הבחינו בגדולתו בתורה והפצירו בו לשמש כמנהיגם הרוחני. משנת ה'תקי"א החל לכהן כאב"ד [אב בית דין] והרב הראשי לקהילת היהודים בטריפולי והסביבה. ייסד ישיבה, כתב פירוש על חמש מגילות, חידושים על התלמוד הבבלי ודרשות לשבתות ולחגים והשיא את בתו לתלמידו (ר' נתן אדאדי).
במהלך צום תשעה באב שנדחה ליום ראשון שנת ה'תקכ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• מעשה רקח: על הרמב"ם (ק1/ק2/ק3/ק4)

לעילוי נשמת
אביבה בת אסתר גיטל ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.