חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חיים עמרם
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: מצרים
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

אלכסנדריה

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שלמה.
אשתו: מרת רבקה.
בניו: ר' יעקב, ר' נתן ור' שלמה.

נולד בשנת ה'תקי"ט בצפת (ישראל). מילדותו ניכר בתבונתו ובחוכמתו, בגיל 7 עבר עם משפחתו להתגורר בדמשק (סוריה) ושקד על לימוד התורה בישיבת הגבירים למשפחת פרחי. נודע בבקיאותו בכל התלמוד הבבלי, בסיפרא, סיפרי, מכילתא, ספרי דרש והלכות ומונה לראש הישיבה. למד את תורת הנסתר והחל לכהן כדיין בבית הדין בדמשק. התכתב עם חכמי דורו בארצות שונות ובשנת ה'תקס"ה שב עם משפחתו לצפת. הנהיג את הקהילה ואף בעת שפרצה המגיפה בשנת ה'תקע"ב נותר בצפת וסייע למעטים שנשארו בעיר. ייסד תלמודי תורה וישיבות, שיעורי תורה לבעלי מלאכה ולקשישים, מקוואות, קופות צדקה וחסד וכתב 25 ספרים.
נשא אישה ממשפחת צדקה.
בשנת ה'תקפ"ה השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• מטעם המלך
• נורא תהילות: פירוש לתהילים
• קרבן פסח