חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיאה
תאריך הילולא: י' אייר מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

קולומיאה

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' ברוך.
אמו: מרת ליבא.
אשתו: רייזל.
בניו: ר' ברוך בענדיט ויונתן בנימין.
בנותיו: הדסה וליבע.
אחיו: ר' יעקב קאפל.
מורו: ר' משה סופר (בעל ה"חתם סופר").

נולד בי"א כסלו ה'תקע"ה בעיר וועטש (הונגריה כיום סלובקיה). שקד על לימוד התורה במסירות גדולה וגם בתקופת נעוריו כאשר מורו הפציר בו להישמע להוראת הרופאים שאסרו עליו ללמוד עקב מחלתו הקשה המשיך ללמוד יומם ולילה. התפרסם כגאון, נודע כמחמיר גדול ומהדר בדקדוקי מצוות ועל מנת לקיים את מצוות פטר חמור ומצוות ראשית הגז קנה חמור וצאן.
בשנת ה'תקצ"ז נשא לאישה את בתו של ר' יחיאל שלזינגר מפרשבורג ובמשך כ – 13 שנים התגורר בגלנטה (הונגריה). בשנת ה'תר"י מונה בהמלצת ר' יהושע אהרן צבי ויינברגר [המהריא"ץ] לראש אב בית הדין ורב הקהילה במרגרטן [טרנסילבניה] (הונגריה).
בשנת ה'תרי"א עבר להתגורר בקלויזנבורג וכיהן כרב הקהילה אולם משנודע לשלטונות כי לא הוגשה בקשה רשמית מצד קהילת קלויזנבורג למינויו נאלץ לעזוב את משרתו, עבר לאוראדיה [גרוסוורדיין] (רומניה) וחי בדוחק כלכלי. לאחר שר' יהושע אהרן צבי ויינברגר והנגיד לייב פרנקל הצליחו לשכנע את ראשי קהילת מרגיטה מונה שוב בשנת ה'תרי"ט לרב הקהילה אולם בשנת ה'תרכ"ב העביר את הרבנות בקהילת מרגיטה לר' יהושע אהרן צבי ויינברגר שנותר בחוסר כל לאחר שחותנו העשיר נפטר בשנת ה'תר"ך.
השיא את בנותיו לאדמו"ר רבי אשר אנשיל ליכטנשטיין מקלוזנבורג, לר' שמואל הלוי וויינברג ולר' עקיבא יוסף שלזינגר שהתגורר בביתו ונסמך על שולחנו במשך כ - 10 שנים.
מונה לרב קהילת סיקסו (הונגריה) ומשנת ה'תרכ"ח כיהן כרב קהילת קולומיאה (אוקראינה) על כן מכונה "ר' הלל קולומאייר".
בשנת ה'תרמ"ג נמנה על יוזמי כנס הרבנים בלבוב וייסוד "חברת מחזיקי הדת", התנגד להשתלבות היהודים בתרבות המקומית וללימוד שפת המדינה. נדד באוסטריה ובהונגריה על מנת ללמד תורה ולהשיב יהודים לתורה ומצוות, נלחם בהתבוללות, התנגד בחריפות לתנועה הרפורמית והוכיח בדברי מוסר גם בעלי מעמד חברתי גבוה. עודד את העלייה לארץ ישראל ורכישת שטחים עבור הקמת מושבות, נמנה בין ראשוני היוזמים לרכוש וליישב את פתח תקווה ואף רצה לעלות לארץ ישראל אולם מסיבות שונות הדבר לא יצא לפועל.
בשנת ה'תרנ"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אבקת רוכל (ק1/ק2)
• בית הלל: שו"ת
• מקרי דרדקי: על התורה (ק1/ק2/ק3/ק4)
• מראה הילדים
• משכיל אל דל (ק1/ק2/ק3/ק4)
• עת לעשות (ק1/ק2)
• שירי משכיל (ק)