חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל דוד צבאח
תאריך הילולא: י' תשרי מקום קבורה: מרוקו
דרכי גישה

מרקש

אביו: ר' יעקב.

בשנת ה'תרי"ט השיב את נשמתו ליוצרה.

התמונה והמידע באדיבות הרב יוסף הלל שליט"א
מחבר הספר "עדה המצבה - מצבות מראכש", ירושלים תשע"ו
דוא"ל:
hilel26@gmail.com