חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי דוסא בן הרכינס
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

צפת: מכביש 8900 נכנסים לצפת לדרך העצמאות. בכיכר ליד התחנה המרכזית פונים ימינה, לאחר כ – 70 מטר שוב פניה ימינה ולאחר כ – 110 מטר פונים שמאלה. ממשיכים ברחוב הפלמ"ח כ – 430 מטר ולפני הסיבוב שמאלה, נמצא הציון במערת "שם ועבר" אשר משמאל לכביש בסמוך לבית הכנסת.
המפתח לכניסה נמצא אל גבאי בית הכנסת "שם ועבר" הנמצא בסמוך.
(במקום גם ציוני ר' נחמיה ור' שמעון בן עזאי).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אחיו: יונתן.

תנא מהדור הראשון לתנאים. נולד בתקופת שמעון הצדיק.
לרוב כאשר מוזכר במשנה השם 'דוסא' הכוונה אליו אולם ישנה דעה כי הכוונה לתנא בשם 'דוסא' שחי בדור הרביעי לתנאים ור' דוסא שנפטר בא' ניסן הינו אמורא מהדור השלישי לאמוראים.
היה עשיר, נודע כחכם גדול ולעת זיקנה לא הגיע לבית המדרש כיון שראייתו נחלשה על כן החכמים הגיעו לביתו להתייעץ ולשמוע את דעתו (יבמות ט"ז/א'). בנוגע לסימני חיה שחלבה מותר טען: 'יש לה קרנים אי אתה צריך לחזור על טלפים יש לה טלפים צריך אתה לחזור על קרנים' (חולין נ"ט/ב').
למרות שטען כי רבן גמליאל קידש את החודש על פי עדי שקר, יעץ לר' יהושע לציית להחלטת רבן גמליאל שכיהן כנשיא הדור (משנה ראש השנה ב'/ח'-ט').
אמר: 'שינה של שחרית ויין של צהריים ושיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ, מוציאין את האדם מן העולם' (אבות ג'/י').
זכה לאריכות ימים ונפטר בתקופת חכמי יבנה.