חברי MyTzadikהרשמה חינם!
המקובל חיים משה מנדל
תאריך הילולא: ד' תמוז מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ירושלים: הר המנוחות
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' מאיר יוסף.

בשנת ה'תשנ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'