חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי שלום רוזנפלד [הלוי] מקמינקא
תאריך הילולא: כ' חשון מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
קאמיאנקה בוזקה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יעקב יוסף מראווע.
בנו: אדמו"ר רבי יהושע מקמינקא.
אחיו: ר' אריה לייביש [אב"ד מאשצ'יסקא].
סבא: ר' שלום גראף (מצד אביו).
מוריו: אדמו"ר רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ, ר' שלמה קלוגר, אדמו"ר שר שלום רוקח מבעלזא.

נולד בעיר ראווע (אוקראינה) לאחר פטירת סבו (ר' שלום גראף) ונקרא על שמו.
בילדותו שקד על לימוד התורה אצל ר' שלמה קלוגר, ניכר בכישרונותיו המיוחדים ובכושר זיכרונו המופלא וכונה "העילוי מראווע". כאשר הגיע עם אביו בפעם הראשונה אל ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ [ה"חוזה מלובלין"] נפגש תחילה עם ר' עזריאל הלוי הורוויץ (בעל "ראש הברזל") והתפלפל עמו בחריפות, אך ה"חוזה מלובלין" רק שאל אותו מהי פרשת השבוע ולתשובתו – 'קדושים' הוסיף ה"חוזה מלובלין" כי את תחילת הפסוק 'קדושים תהיו...' רש"י פירש 'פרושים תהיו'. מרוב פחד ויראת שמים שקיבל מדבריו של ה"חוזה מלובלין" אחזה בו רעדה ואביו נאלץ להשיבו אל מקום שהייתם ולהרגיע אותו. לאחר שנפגש עם בנו של ר' נפתלי מרופשיץ (ר' אליעזר) החליט להגיע לרופשיץ (פולין) ולמד אצל אדמו"ר רבי נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ בחברותא עם אדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז.
כיהן כאב"ד [אב בית דין] בקמינקא. התפרסם כגאון אדיר הבקי בתלמוד הבבלי והירושלמי, פוסקים, מדרשי חז"ל, ספרי קבלה ואגדה אך עם זאת ניכר בענוותנותו ואהב לשמש תלמידי חכמים. כאשר חלה בשיתוק הביאו אותו לשהות בסמוך לאדמו"ר שר שלום רוקח מבעלזא, בשבת פרשת יתרו קראו לו לעלות לעליית 'לוי' לקריאת התורה ואדמו"ר שר שלום רוקח מבעלזא קרא בעצמו ובהגיעו לסוף הפרשה קרא בקול רם "וצווך א-לקים ויכלת עמוד" ומייד עמד על רגליו והבריא.
ביקש מה' שכל מי שיודע מדברי התורה שאמר ישכח אותם ולמרות שנאמרו משמו הרבה חידושים הכל נשכח!
בשנת ה'תרי"ב השיב את נשמתו ליוצרה.