חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ישראל בר שלום שכנא
תאריך הילולא: א' כסלו מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

לובלין: רח' קלינוזצ'יזנא (Kalinowszczyzna)
(במקום גם הציונים של ר' שלום שכנא (אביו), החוזה מלובלין, המהרש"ל, יעקב קופלמאן הלוי).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שלום שכנא מלובלין.
בנו: ר' שאול פישל אפרים.
מורו: ר' שלום שכנא (אביו).

לאחר פטירת אביו מילא את מקומו כראש הישיבה ואב"ד בלובלין.
באישור שנתן המלך הפולני (זיגמונד אבגוסט), בנוגע לבניית הישיבה על מגרש שנידב הרופא יצחק מאי, נכתב כי ראש הישיבה שימונה ע"י חכמי ורבני לובלין יהא כפוף למרותו של ר' ישראל.
עסק בענייני הלכה עם גדולי דורו ובמיוחד עם הרמ"א. הגהות שכתב יחד עם ר' צבי הירש על ה"מרדכי" למסכתות: ביצה, יומא, מגילה, סוכה, פסחים, שבת ועוד נדפסו בש"ס.
נפטר לאחר כארבעים שנות כהונה בשנת ה'שנ"ט באותו יום בו נפטר אביו.