חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי אברהם צבי ווייס
תאריך הילולא: ג' סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
פתח תקוה
אביו: ר' מנחם.
אמו: מרת חיה ציפורה.
בנו: ר' משה יעקב.
סבא: אדמו"ר רבי אהרן ווייס מבנדקוויץ (מצד אמו).

נולד בי"א אייר ה'תרס"ב בעיירה בנדקוויץ (הונגריה).
בשנת ה'תשל"ט השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'