חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אליעזר ממיץ - הרא"ם
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' שמואל.
מורו: רבינו יעקב תם.
מתלמידיו: ר' אליעזר ב"ר יואל הלוי [הראבי"ה], ר' אלעזר (בעל "הרוקח"), ר' שמואל ב"ר ברוך ממגנצא (בעל "החכמה"), ר' שמחה מאשפירא.

התגורר במץ (צרפת).
למד בישיבת רבנו תם ברמרוג (צרפת) ונמנה על בעלי התוספות. נודע בחריפותו בין בעלי התוספות, נהג להעלות קושיות וללמוד בעיון מעמיק אך התנגד לשיטת הפלפול המופרז. בהלכות נהג לפסוק כמורו (רבנו תם) אולם לעיתים חלק עליו.
היו לו רק בנות ולפרנסתו עסק במתן הלוואות כסף לגויים בריבית. כתב פיוטים, פירושים ותוספות למסכתות שונות וטרם סיים את כתיבת ספרו "יראים" נפטרו כל בנותיו, זוגתו ושלושת אחיו.
בשנת ד'תתק"ף השתתף באספות שו"ם וחתם על תקנות שו"ם שנתקבלו.
ישנה דעה כי בשנת ד'תתקצ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    ספר יראים (ק)