חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי ישראל יצחק [איטשא] בארון מרדושיץ
תאריך הילולא: כ' כסלו מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ורשה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי ישכר בער ['הסבא קדישא' מרדושיץ].
אמו: הרבנית ביילא.
אשתו: הרבנית דבורה (מזיווג שני).
בניו: מזיווג ראשון – ר' אליעזר ירוחם מצאנז, ר' אפרים, אדמו"ר רבי יעקב דוד מראדושיץ, ר' ירחמיאל מדזארנוב, ר' פנחס ור' ראובן. מזיווג שני – ר' בעריש שמואל.
בנותיו: מזיווג שני – ביילא פעריל (בעלה ר' אברהם יהושע העשיל) וחיה רבקה.
אחיו: ר' מאיר משידלובצה.
אחיותיו: הרבנית מרים (בעלה ר' יצחק פינקלר-דאנציגר מראדושיץ), הרבנית רבקה פרלה (בעלה ר' יצחק פינקלר-דאנציגר מראדושיץ).
סבא: ר' יצחק (מצד אביו), ר' מרדכי (מצד אמו).
סבתא: מרת מרים (מצד אביו).
מוריו: אדמו"ר רבי אליעזר הורוביץ מדזיקוב, אדמו"ר רבי יחזקאל טאוב מקוזמיר, אדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא [השרף ממוגלניצא], אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין [הרוז'ינר].

נולד בשנת ה'תק"ע בפולין.
נשא לאישה את בתו של ר' יהודה ליבוש הלוי הורוביץ [בנו של ר' ראובן מדזארנווצא בעל "דודאים בשדה"] ונולדו להם ששה בנים.
אחותו (רבקה פרלה) נישאה לר' יצחק פינקלר-דאנציגר מראדושיץ אולם נפטרה בצעירותה בעת שטבלה בנהר וטבעה.
מרוב צניעותו וענוותנותו לא הסכים למלא את מקום אביו לאחר פטירתו בי"ח סיון ה'תר"ג, התלבש בפשטות ונסע לחצרותיהם של צדיקים שונים – אדמו"ר רבי אליעזר מדזיקוב, השרף ממוגלניצא, אדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר ואדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין [הרוז'ינר]. רק כעבור שנים אחדות לאחר שאדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר והרוז'ינר הפצירו בו וגזרו עליו למלא את מקום אביו החל לכהן כאדמו"ר השני לחסידי רדושיץ ורבים נהרו אליו.
התפרסם כבעל רוח הקודש הפועל ישועות וחולים רבים שהרופאים נואשו לחייהם התרפאו לאחר שקיבלו את ברכתו.
בו' אב ה'תר"ה נפטרה אמו.
בזיווג שני נשא לאישה את בתו של ר' ישעיה זינגר הכהן.
בשנת ה'תרי"ח חלה באחת מרגליו ונסע לוורשה לקבלת טיפול רפואי אך לא קיבל את חוות דעת הרופאים שחייבים לקטוע את רגלו וטען כי אם ה' יגזור חיים ימשיך לחיות ללא הניתוח ואם חלילה לא אז שום ניתוח לא יועיל. מצבו הבריאותי התדרדר וכעבור שבועות אחדים השיב את נשמתו ליוצרה.