חברי MyTzadikהרשמה חינם!
נחמה ליבה ברוידא
תאריך הילולא: ה' אב מקום קבורה: ליטא
דרכי גישה
קלם
אביה: רבי שמחה זיסל זיו [הסבא מקלם].
אמה: מרת שרה לאה.
בעלה: ר' צבי הירש ברוידא.
אחיה: ר' נחום זאב.
סבא: ר' ישראל (מצד אביה).

נודעה בחוכמתה, במידותיה הנעלות, בבקיאותה בתורה ובמוסר וכבעלת יראת שמים גדולה.
לאחר שנישאה לר' צבי הירש נולד להם בן אחד אך הוא נפטר בצעירותו.
בשנת ה'תש"א במהלך הטבח שבוצע ביהודי קלם נרצחה בידי משטרת העזר הליטאית בפיקודו של איש גסטפו נאצי מקובנה.