חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי יעקב מאיר שפילמאן
תאריך הילולא: כ''ו שבט מקום קבורה: רומניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
בוקרסט: בית החיים פילנתרופיה
[המיקום המדויק אינו ידוע].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אליהו.
אמו: חנה לאה.
אשתו: מרת גיטל.
בניו: ר' חיים ור' משה אליעזר.
בתו: דבורה (בעלה ר' שלמה בענאוויטש).
סבא: ר' יוסף (מצד אביו).
מורו: ר' שלמה זלמן פרנקל מוויעלפלע.

נולד בשנת ה'תקע"ג ברופשיץ.
מילדותו שקד על לימוד התורה ודרכי החסידות. ניכר בכישרונותיו המיוחדים, במידותיו הנעלות ובענוותנותו.
נשא לאישה את בתו של ר' אהרן דוד. התפרסם בבקיאותו הן בתורת הנגלה והן בקבלה, במשך תקופה קצרה כיהן כרב הקהילה בקריובה [בירת מחוז אולטניה] (רומניה) ומאז כונה "קאריובער רב".
בשנת ה'תר"ט עבר להתגורר בבוקרסט ובמשך 39 שנה כיהן כרב הקהילה יחד עם ר' ליב יצחק פרנקל ולא אחת נוצרה ביניהם מתיחות וחילוקי דעות עד שראשי הקהילה מינו כרב נוסף את ר' עוזר מנחם מנדל. נדד בין ערי רומניה וטרנסילבניה, טורקיה, יוון, מדינות צפון אפריקה ורוסיה ועל אף תלאות הדרך המשיך לשקוד על לימוד התורה, נפגש עם גדולי הרבנים בארצות נדודיו וחלקם העניקו הסכמות לכתבי ידו.
בשנת ה'תרמ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אבני גזית: על שולחן ערוך אבן העזר
•    טל אורות: קבלה
•    נחלת יעקב: דרושים בחכמת הקבלה
•    עדות ביעקב