חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אברהם - הראב"ד
תאריך הילולא: כ''ו כסלו מקום קבורה: צרפת
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' דוד.
בנו: ר' יצחק.
מורו וחותנו: בעל האשכול.
מתלמידיו: ר' אשר [הרא"ש מלוניל].

נולד בשנת ד'תת"ף בעיר נרבון (צרפת).
היה עשיר גדול והחזיק ביד לומדי תורה רבים. עמד בראש ישיבה גדולה בפוסקיירה, אשר נודעה כמקום בו הייתה מופיעה רוח הקודש ורבים הגיעו ממרחקים ללמוד תורה מפיהו. שימש כדיין ופסקיו התקבלו ללא עוררין. נודע בגודל קדושתו ור' חיים ויטאל העיד עליו כי זכה לגילוי אליהו.
בנו שהיה סגי נהור, התפרסם כגדול בקבלה, היודע מה היו גלגוליו של כל אדם ותפילותיו היו בוקעות רקיעים ומתקבלות כתפילות ר' חנינא בן דוסא.
בשנת ד'תתקנ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• איסור משהו (ק)
• בעלי הנפש: על הלכות נשים (ק)
• השגות על הרי"ף
• השגות על הרמב"ם
• חידושים למסכת בבא-קמא
• פירוש למסכת עדויות
• פירוש למסכת קנין
• פירוש למסכת תמיד
• תשובותיו ופסקיו בספר תמים דעים