חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יהודה בן אשר
תאריך הילולא: י''ז תמוז מקום קבורה: ספרד
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
טולדו
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אשר [הרא"ש].
סבא: ר' יחיאל (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' מכיר (בעל "אבקת רוכל"), ר' מנחם בר זרח (בעל "צידה לדרך").

נולד בשנת ה'ל' בקולוניא (גרמניה).
למד בישיבה של אביו, בשנת ה'מ"ג עבר לצרפת ובשנת ה'מ"ה עבר להתגורר בטולידו (ספרד). לאחר שאביו הגיע לטולידו ומונה לראש רבני קאסטיליה המשיך ללמוד בישיבתו.
בשנת ה'פ"ב מונה לסגן של אביו ולאחר פטירתו בשנת ה'פ"ח מילא את מקומו כראש בית הדין וראש הישיבה הגדולה בטולידו. מונה מטעם השלטון כראש רבני קאסטיליה ונודע כתקיף בדעתו. למרות שניתנה לו סמכות לדון דיני נפשות הזהיר את הדיינים להיות מתונים בדיני עונשין והקפיד לשמור שלא יתערב שלטון זר בענייני בית הדין. התנגד לראשי ומנהיגי הקהילה שרצו לכוף על בית הדין לפסוק רק על פי ספרי הרמב"ם כיתר קהילות ספרד ורצה לעבור לסביליה (ספרד) אולם גדולי הקהילה הפצירו בו להישאר, הכפילו את משכורתו והסכימו למלא את כל בקשותיו.
השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו מכל ספרד, כתב ביאור למסכת שבת. הזהיר את בניו שכל מעשיהם יהיו לשם שמים ושלא יחשבו כי התורה הינה ירושה מאבותיהם. ציווה עליהם לטרוח בה ולשאת נשים ממשפחת בית אביהם היות והורגלו עם לומדי תורה ולסייע לבעליהן לעסוק בתורה ולא לבקש מבעליהן מותרות כי בקשת המותרות מטרידות את האדם מהלימוד.
במהלך המגיפה השחורה שהפילה קורבנות ממשפחתו בשנת הק"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אגרת תוכחת: צוואה לבניו
•    זכרון יהודה