חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יהושע השיל בר יעקב
תאריך הילולא: כ' תשרי מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
קראקא [קרקוב]
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יעקב.
מורו: ר' יעקב [אביו].
מתלמידיו: ר' גרשון אשכנזי (בעל "עבודת הגרשוני"), ר' שבתי כהן [הש"ך] (בעל "שפתי כהן"), ר' אהרן שמואל קיידנובר [מהרש"ק] (בעל "ברכת הזבח").

מילדותו שקד על לימוד התורה יחד עם אביו שכיהן כרב הקהילה בבריסק [ברסט] (בלארוס) ונודע בכישרונותיו המיוחדים.
נשא לאישה את בתו של אחד מגבירי העיירה אולם כעבור זמן קצר נפטרה ונשא לאישה את בתו של ר' יהודה וואהל. כאשר אביו עבר בשנת ה'שצ"ה ללובלין (פולין) סייע לו בניהול הישיבה וגם לאחר פטירת אביו בשנת ה'ת"ד המשיך בתפקידו. בשנת ה'ת"י מונה לרב העיר לובלין והתפרסם כגאון.
בשנת ה'תי"ד עבר לכהן כרב הקהילה בעיר קראקא [קרקוב] (פולין) ומרוב חיבתו כונה "הרבי ר' השיל". תלמידים רבים נהרו לישיבתו ודרך לימודו המיוחדת הייתה להתעמק בדברי הגמרא עד לבירורם מבלי להקשות ממסכת אחרת ולאחר מכן לעיין ברש"י ו"תוספות". כתב ספרים רבים בהלכה ובאגדה אולם מענוותנותו לא רצה להדפיסם, השיב לשאלות הלכתיות שהופנו אליו ממקומות שונים והתעמק בפתרון שאלת היתר עגונות אולם הפסיק לפסוק בעניינים אלו לאחר שהתיר עגונה בהסתמך על שני עדים נאמנים שראו בהריגת הבעל וכעבור זמן ה"בעל ההרוג" חזר. בשנת ה'תט"ז נסע לווינה (אוסטריה) ובמשך שנתיים נפגש עם אנשי השלטון ויהודים בעלי ממון שהבטיחו לו לסייע לאנשי קהילתו.
בשנת ה'תכ"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    חנוכת התורה: על התורה