חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שמעון יאיר חיים בכרך בעל חוות יאיר
תאריך הילולא: א' טבת מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

וורמייזא [וורמס].

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה שמשון מוורמיזא (בעל שמן המאור).
סבא: ר' שמואל (מצד אביו).
סבתא: חוה (מצד אביו).
מוריו: אביו, ר' מנחם מענדיל, ר' יצחק ור' אביגדור'ש

נולד בשנת ה'ש''ץ. היה חכם גדול, מליץ ופייטן וגדולי הדור פנו אליו בשאלות שונות. באחד מלילות שבת ביציאתו מבית הכנסת זרק נער אבן שפגעה בעינו ומאז סבל מנדודים וחוש השמיעה ניטל ממנו. בעת חוליו הוסיפו לו את השם "יאיר".
נסמך בתואר "מורנו" בגיל 23 ולאחר שנה נתקבל לרב בעיר קובלנץ, משם עבר לכהן במגנצה. הגיע לוורמייזא בשנת ה'ת"ל, ישב בה כ- 20 שנה עד שהצרפתים החריבו אותה ועבר לפרנקפורט. לאחר שרבה של וורמייזא (ר' אהרון תאומים) התקבל לרב בקראקא, חזר ר' חיים לכהן כרב בוורמייזא.
בספרו "חוות יאיר" אותו קרא ע"ש סבתו, מרת חוה שממנה נשתלשל יחוסו לר' ליב פראג, התריע נגד המבלים זמנם במשחקי קלפים בחנוכה.
בשנת ה'תס"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• חוות יאיר: שו''ת (ק)
• חוט השני: שו"ת (ק)
• מקור חיים: על שולחן ערוך או"ח
• עץ חיים

התמונה באדיבות הר' שלמה רסקין מחבר הספר "קברי צדיקים באשכנז"