חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי משה זריהן
תאריך הילולא: כ''א חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
חיפה: חלקת הרבנים הספרדים
(בסמוך ציוני בניו-ר' אברהם ור' אליהו חביב, ר' יצחק אביחצירא).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אברהם.
אמו: רחל.
אשתו: הרבנית פריחה (בזיווג ראשון), הרבנית חנינה (בזיווג שני).
בניו: מזיווג ראשון – ר' יעקב. מזיווג שני – ר' אברהם, ר' אליהו חביב, ר' רפאל ור' שלמה.
בתו: מזיווג שני – מסעודה (בעלה חנניה כהן).
סבא: ר' משה זריהן [הראשון] (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' שלום אלבז.

נולד בשנת ה'תרל"ח בעיר מרקש (מרוקו).
מיעט בדיבור וניכר במידותיו הנעלות, מחל על כבודו אולם הקפיד על כבוד המקום וכבוד חכמים ובענוותנותו השתדל להסתיר את מעשיו בקודש וגדולתו בתורה.
נשא לאישה את בתו של ר' אברהם פינטו אך לאחר שנולד להם בן אחד התגרשו. כעבור זמן נשא לאישה את מרת חנינה למשפחת עבו ובשנת ה'תר"ע נולד בנם הבכור – ר' אברהם.
התגורר ברחוב לחבאס ועל אף עושרו חי בצניעות ושקד על לימוד התורה יומם ולילה, על אלפי הספרים שרכש במסירות נפש כתב הערות בשולי הגיליונות, החמיר בענייני שמיים והתכתב עם מאות רבנים וגבירים.
לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרס"ט מונה במקומו לדיין בבית דינו של ר' שלמה אבן חיים בעיר מרקש ונודע כבקי בשולחן ערוך "אבן העזר" ו"חושן משפט", במנהגי מרקש מדורי דורות ובתולדות עם ישראל. עם פטירת ר' שלמה אבן חיים בשנת ה'תרפ"ז מונה לרב הראשי ולראב"ד [ראש אב בית דין] במרקש וביותר מ – 300 כפרים סביבתה וכיהן בתפקידו עד שנת ה'תש"ט. השתדל תמיד להשכין שלום בין בעלי הדין, הציל נשים רבות מעגינות ומעולם לא חתם על גט. הנהיג שלפני תחילת הדין הצדדים בעלי הדין יקבלו עליהם עול מלכות שמים ויאמרו 'קריאת שמע' בקול רם, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות ועם זאת נודע כתקיף בדעתו .
תמך ברשת החינוך היהודי "אוצר התורה" שנוסדה בשנת ה'תש"ה בירושלים ודאגה לחינוך תורני לילדים גם באיראן, לוב, מרוקו וסוריה והשתוקק לעלות לארץ ישראל.
ביום שישי שנת ה'תשי"ד השיב את נשמתו ליוצרה.
[נטמן בבית החיים במרקש בסמוך לר' מרדכי קורקוס ובז' אלול ה'תשנ"ד הועלו עצמותיו לארץ ישראל ונטמנו בבית החיים בחיפה].
מספריו:
•    פסקי הרמ"ז: פסקים שפסק בבית הדין במרקש

תמונות הצדיק באדיבות נכד הצדיק - ר' משה זריהן שליט"א