חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבינא האחרון
תאריך הילולא: י''ג כסלו מקום קבורה: עיראק
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: רב הונא.
מוריו: רבא, רב אשי, מרימר.

נולד בבבל [עירק]. בן אחותו של רבינא הראשון.
בילדותו נפטר אביו (כתובות ק'/ב') על כן אמו ומורו (מרימר) סיפרו לו על מנהגי אביו (ברכות ל"ט/ב' נדרים צ'/א'). נקרא בשם רבינא זוטי על מנת להבדיל בינו ובין רבינא הראשון, דודו (כתובות ק'/ב').
מונה כראש ישיבת סורא לאחר רבה תוספאה.
סייע לרב אשי בעריכת התלמוד הבבלי. "רב אשי ורבינא סוף הוראה" (בבא מציעא פ"ו/א') "סוף כל האמוראין עד ימיהם לא הייתה גמרא על הסדר אלא כשהייתה שאלה נשאלת בטעם המשנה בבית המדרש או שאלה על מעשה המאורע בדין ממון או איסור והיתר, כל אחד ואחד אומר טעמו ורב אשי ורבינא סידרו שמועות אמוראין שלפניהם וקבעו על סדר המסכתות, כל אחד ואחד אצל המשנה הראויה והשנויה לה והקשו קושיות שיש להשיב ופירוקים שראויים לתרץ הם והאמוראים שעימהם וקבעו הכל בגמרא ...ובאו רב אשי ורבינא וקבעום" (רש"י).
לאחר פטירתו בשנת ד'ר"ס הסתיימה תקופת האמוראים והחלה תקופת הסבוראים.