חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי יעקב כולי סלונים
תאריך הילולא: ב' טבת מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

ירושלים: הר הזיתים.

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' משה שלמה זלמן רייצס.
אשתו: הרבנית מנוחה רחל.
בניו: ר' יהודה לייב, ר' לוי יצחק ור' מרדכי דובער.
בנותיו: מרת רוזה מינא (בעלה ר' ברוך מרדכי אפרת), מרת שטערנא ריזה (בעלה ר' שלום קזרנובסקי) ומרת שרה פרידא (בעלה ר' בנימין ריבלין).
סבתא: הרבנית רייזיל (מצד אמו).
מורו: אדמו"ר רבי שניאור זלמן.

אביו נשא לאישה את בתה של הרבנית רייזיל שהייתה מאד עשירה ומכובדת בעיר מגוריה – שקלוב. אולם מעת הצטרפותו לתנועת החסידות לא נתנה מנוח לחייו והציקה לו רבות, היות והתנגדה לרבי שניאור זלמן [אדמו"ר הזקן] ולשיטתו. עקב חשש הרופאים לחיי בתה שהייתה אמורה ללדת הסכימה להגיע אל אדמו"ר הזקן ולבקש את ברכתו. אדמו"ר הזקן הבטיח לה כי בתה תלד בשלום אם תפסיק להטריד את שני חתניה בגין הצטרפותם לתנועת החסידות ולאחר שהעניקה את הסכמתה נולד ר' יעקב כולי.
נשא לאישה את בתו של רבי דובער [אדמו"ר האמצעי] והתגורר עם זוגתו בעיירה ליובאוויטש (רוסיה). בשנת ה'תקצ"ב נולד בנו הבכור (ר' יהודה לייב), בשנת ה'תקצ"ג נולד בנו ר' לוי יצחק ובשנת ה'ת"ר נולד בנו ר' מרדכי דובער.
על פי עצת אדמו"ר בעל "הצמח צדק" עלה בשנת ה'תר"ה עם משפחתו לארץ ישראל והתיישב בחברון. עמד בראש החברה קדישא ובראש חברת גמילות חסדים.
ביום שני שנת ה'תרי"ז השיב את נשמתו ליוצרה.