חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי צבי הירש אשכנזי
תאריך הילולא: ד' תשרי מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
הלברשטאדט
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' נפתלי הירץ.
סבא: ר' ישראל (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' ישעיה ברלין.

כיהן כרב הקהילה בעיר ביאלא (פולין) ולאחר זמן עבר לכהן כראש ישיבה בלבוב (אוקראינה). משנת ה'תע"ח החל לכהן כרב וראש ישיבה בעיר הלברשטאדט (גרמניה) והעניק לספרים רבים הסכמה בכתב. נודע בחריפותו ועל כן כונה "רבי הירש חריף" אולם שיטת לימודו הייתה לברר את הסוגיות לפי פשוטן ולא בדרך הפלפול.
בשנת ה'תק"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    עטרת צבי