חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי זכריה חומרי
תאריך הילולא: א' אלול מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ראשון לציון
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: יפת.
אמו: חנה.
בתו: ציפורה.
מורו: המקובל רבי חיים סינואני.
מתלמידיו: ר' אברהם רובין.

נולד בכ"ז טבת ה'תרס"ח בתימן.
מילדותו שקד על לימוד התורה.
עלה לארץ ישראל ולפרנסתו עבד בחברה לסלילת כבישים. לאחר שלמד את הש"ס 21 פעמים החל להתעמק בלימוד תורת הנסתר, כאשר לא הבין קטע מסוים בספר הזוהר נסע למירון לבקש על כך ובלילה רבי שמעון נגלה אליו והסביר לו את העניין.
נודע כבקי בעל פה במשנה, גמרא, מדרשים, זוהר, ספרי הגאון מווילנא וספרי חסידות. זכה לגילויי אליהו הנביא ולראות נשמות נפטרים, התפרסם כפועל ישועות, כתב קמעות שחוללו פלאות ורבים נהרו לקבל את עצתו וברכתו, כאשר ראה שם של אדם ידע את עברו ועתידו וכל שנה לאחר "הושענה רבה" גילה את העתיד להיות באותה שנה.
השיב בחיוב לשאלה אם להעלות מליוורנו (איטליה) לארץ ישראל את עצמותיו של החיד"א [רבי חיים דוד אזולאי], נמנה על מקבלי פני הארון אך לא השתתף בהלוויה בירושלים היות ומנהל העבודה שלו לא אפשר לו לנסוע והדבר חרה לו מאד כל ימיו.
רקח תרופות צמחיות עבור חולים, כונה על ידי תלמידיו "מורי חומרי" והתפרסם כזקן המקובלים התימניים.
בליל רביעי שנת ה'תשע"ד השיב את נשמתו ליוצרה.ליוצרה.

תמונת הציון באדיבות מר אליהו ירט