חברי MyTzadikהרשמה חינם!
אדמו"ר רבי ישכר דב הכהן טורנהיים מוולברוז'
תאריך הילולא: א' חשון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
פיוטרקוב טריבונלסקי
אביו: ר' משה.
בניו: אדמו"ר רבי יעקב משה מוולברוז', אדמו"ר רבי עקיבא מאיר מלוקובה (בעל "דברי העם"), ר' שלמה יצחק.
מוריו: אדמו"ר רבי אלעזר הופשטיין מקוז'ניץ, אדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא [השרף ממוגלניצא], אדמו"ר רבי יששכר דב בארון ['הסבא קדישא' מרדושיץ].

נולד בשנת ה'תקס"ג.
נשא לאישה את בתו של ר' אברהם צבי מוולברוז' (פולין).
בשנת ה'תרל"ח השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    אמרי נועם
•    סדר הזמנים
•    עבודת יששכר