חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהיים מלוקובה
תאריך הילולא: א' חשון מקום קבורה: פולין
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
בית החיים בעיירה לוקובה [לוקווע]
[במהלך מלחמת העולם השנייה האהל בו נטמן שימש את הצבא הפולני כמחסן נשק ולאחר מכן עבר לשימוש הצבא הנאצי שהרס את האהל והחריב את בית החיים כליל. באמצעות צילומים אוויריים שצולמו על ידי הצבא הנאצי אותר מיקומו ובשנת ה'תשע"ח ניבנה אהל חדש]
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: אדמו"ר רבי ישכר דב מוולברוז'.
בניו: אדמו"ר רבי יאיר אלימלך מלוקובה, ר' נחמיה מנחם (בעל "אהל יששכר").
אחיו: אדמו"ר רבי יעקב משה מוולברוז', ר' שלמה יצחק.
סבא: ר' משה (מצד אביו), ר' אברהם צבי מוולברוז' (מצד אמו).

נולד בשנת ה'תר"ג.
בשנת ה'תרע"ט השיב את נשמתו ליוצרה.
[בצוואתו ביקש לבחור לו מקום שיהיה פנוי 4 אמות סביבו ולהעמיד 4 עמודים במרחק 4 אמות מקברו, כדי שישמשו כגבול].
מספריו:
•    דברי העם: על תהילים