חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רבי שמואל הכהן יאנקוביץ
תאריך הילולא: ז' אב מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
פתח תקוה
אביו: ר' יצחק אייזיק.
אשתו: שרה גיטל.

נולד בט' אב ה'תרע"א.
בשנת ה'תשנ"ט השיב את נשמתו ליוצרה.

תמונת הציון מפורסמת לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'