חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי ברוך בן שמואל ממגנצא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: גרמניה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
מגנצא [מיינץ]
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: שמואל.
בניו: ר' יעקב, ר' שמואל מבונבורק [במברג].
מוריו: רבי אליעזר ממיץ – הרא"ם (בעל "ספר יראים"), ר' משה בן שלמה הכהן.

נמנה על בעלי התוספות, מגדולי חכמי אשכנז ומחשובי הפייטנים בדורו.
כתב פירוש למסכת נדרים, קינות על הגזירות שאירעו בתקופתו בקהילות השונות ופיוטים בניהם הפיוט "ברוך אל עליון".
שימש כדיין והשיב לשאלות הלכתיות. השתתף בכינוס ועד הרבנים שנערך במגנצא בשנת ד'תתק"ף ונמנה בין החותמים על תקנות שו"ם.
בשנת ד'תתקפ"א השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    ספר החכמה