חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אדמו"ר רבי יהוסף רוטנברג הלוי מקוסון
תאריך הילולא: כ''ג חשון מקום קבורה: הונגריה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
קוסון
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' צבי הירש מטויסט [טלוסט].
אמו: חיה דרזיא.
בניו: אדמו"ר רבי חיים שלמה מקוסון, ר' יום טוב מנחם מקאלוב [אב"ד נאפקאר], ר' ישראל צבי (בעל "אור מלא"), ר' מאיר שלום ממזילאבריץ, אדמו"ר רבי משה שמואל מקליינווארדאן.
בנותיו: חיה דרזיא (בעלה ר' יהודה לייביש ערליך מדילטין), רחל יענטה (בעלה ר' שמואל צבי ווייס מבנדיקוביץ) ורייזיל (בעלה ר' שמואל שיינפלד מקאשוי).
סבא: ר' יוסף (מצד אביו), ר' שמואל ווילנר מהעליטש (מצד אמו).
סבתא: רייזל (מצד אביו).
מוריו: אדמו"ר רבי חיים (ליבוש) הלברשטאם מצאנז, אדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט.

נולד בג' אב ה'תרי"ג.
נשא לאישה את בתו של אדמו"ר רבי משולם פייש הלוי מטאש.
לאחר פטירת חמיו החל לכהן כאדמו"ר במקומו. כעבור זמן עבר לניר מאדה, דברצין וקוסון.
בשנת ה'תרע"ב השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
•    בני שלשים
•    ויצבר יוסף (ק)