חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי יוסי חלפתא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

כפר חנניה: מכביש 85 לפנות לכביש 806 המוביל לכפר חנניה כ – 10 מטר מהצומת בצד ימין נמצא הציון
(בסמוך ציוני: ר' אליעזר בן יעקב, ר' חנניה בן עקשיא, ר' זכריה הקצב ור' אבא חלפתא).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אבא.
בניו: ר' ישמעאל ור' אלעזר.

תנא מהדור הרביעי לתנאים.
נולד בציפורי ובית מדרשו היה בציפורי.
אמר: 'מימי לא ראו קורות ביתי את אימרי חלוקי ומימי לא עברתי על דעת חברי'.
למרות שתאריך פטירתו אינו ידוע, יש העורכים הילולא בט"ו תמוז.
מספריו:
•    סדר עולם רבא (ק)