חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי יצחק חזקיה לאמפרונטי
תאריך הילולא: י''ב כסלו מקום קבורה: איטליה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

פרארה: בית החיים ברחוב וויניה 12
יש לצלצל בפעמון בבית הסמוך לשער הכניסה
שעות פתיחה:
12:00 - 08:00
18:00 - 15:00

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' שמואל.
בנו: ר' שלמה.
מוריו: ר' אברהם סג'רו ור' אברהם פרובינציאלי.
מתלמידיו: ר' יעקב דניאל אולמו.

נולד בפררה (איטליה) בכ"א שבט ה'תל"ט. בילדותו למד בישיבת פאדובה ובהגיעו לאוניברסיטה למד פילוסופיה ורפואה.
עם שובו לפררה שימש כמלמד תינוקות ולאחר שנודע כבעל חסד והתפרסם כבקי בכל התורה נתמנה בשנת ה'תע"ח לרב. בשנת ה'תק"ג מונה לראש ישיבת פררה ונחשב לראש רבני העיר. נודע בכל איטליה כגדול בתורה וברפואה, ובקי בכל המדעים. טיפל חינם בחולים עניים וכינו אותו – 'הנשר הגדול, אביר הרופאים'. ביתו המה מבקרים יהודים וגויים שבאו לבקש עצה ורפואה ובלילות ישב לעסוק בתורה וחיבר את ספרו "פחד יצחק". הסתפק במועט והתנזר מחיי מותרות ואת רוב כספו העניק לנזקקים. כשבידו נר דולק נהג לבקר את החולים לפני עלות השחר בהתאם לסברתו ששעות אלו יפות לבדיקת החולים.
ביוזמתו נבנה בעירו בית כנסת מפואר ומכספו נבנה ארון הקודש. תלמידים רבים נהרו לבית מדרשו והיה הראשון שייסד כתב עת בשם "ביכורי קציר תלמוד תורה".
כתב שמכיוון שברכת החמה היא ברכת שבח ניתן לאומרה תמיד ועל כן אין בעיה לברכה בזמן שתקנו חכמים.
לפני פטירתו ביקש שיבנו ארון מהשולחנות הישנים של בית המדרש על מנת לטמון בו את עצמותיו וחרט עליו: 'הבט ילוד אישה ועזוב דרכך, כי עד הלום בא אחרית כל גבר, את בוראך בימי בחורותיך תזכור ותשוש יום מצא הקבר'
בשנת ה'תקי"ז השי
ב את נשמתו ליוצרה.
כחצי שנה טרם הסתלקותו יצאה גזירה באיטליה האוסרת על בניית מצבה ליהודים, על כן לא הוקמה מצבה על מקום קבורתו וכעבור זמן לא נודע המיקום המדויק.
מספריו:
• פחד יצחק (ק1/ק2/ק3/ק4/ק5/ק6/ק7/ק8/ק9/ק10/ק11/ק12/ק13)