חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
אדמו"ר רבי יחיאל מיכל מיכלוביץ מזלוטשוב
תאריך הילולא: כ''ג טבת מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
נתניה
(בסמוך לציון זוגתו).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' יצחק.
אשתו: הרבנית מרים.
בניו: אדמו"ר רבי חיים מזלאטשוב, ר' ישראל שמואל, אדמו"ר רבי מרדכי מאיר.
מורו: ר' שמואל רובין.

נולד בראש השנה ה'תרפ"ד במילהוביץ (צ'כלוסובקיה).
לאחר מלחמת העולם השנייה עלה לארץ ישראל.
בשנת ה'תש"י נשא לאישה את בתו של ר' שמואל צבי ווייס. התגורר בעיר נתניה והנהיג את חסידיו בבית הכנסת שבראשותו. נודע בדאגתו ועזרתו לעניים וכונה בחיבה "רבי מיכל'ה".
נמנה על ראשי המאבק נגד הכנסת מכשיר טלוויזיה לבתים חרדיים.
בשנת ה'תשנ"ט נעתר לבקשת חסידיו והיגר לעיר מונסי (ניו יורק – ארה"ב). התפרסם כפועל ישועות.
בשנת ה'תשע"ה חלה, בליל שלישי אושפז בבית הרפואה במנהטן והשיב את נשמתו ליוצרה, ארונו הוטס לארץ ישראל ונטמן בנתניה.

התמונות מפורסמות לעילוי נשמת איתן בן יצחק רפאל ז"ל
שנפטר בט"ז אייר ה'תשע"ב
באדיבות משפחתו שתחי'