חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
המקובל רבי אליעזר סופינו
תאריך הילולא: ג' כסלו מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
ירושלים: הר הזיתים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tza
אביו: ר' יעקב.
בתו: רחל (בעלה ר' מהללאל הכהן).
מורו: ר' שמואל די פאס.
מתלמידיו: ר' חיים יוסף דוד אזולאי [החיד"א], ר' יעקב פאריינטי [חתנו].

נולד בעיר פיזה (איטליה).
בשנת ה'תס"ד נפטר אביו.
למד בעיר ליבורנו (איטליה) יחד עם המקובל רבי יוסף אירגס (בעל "מנחת יוסף"). עבר להתגורר בעיר סיינה (איטליה) ובשנת ה'תצ"ב החל לכהן כרב הקהילה היהודית בעיר פיזה. נודע כבקי בתורת הנסתר, השיב לשאלות שהופנו אליו ממקומות שונים וחי בדוחק כלכלי.
בעקבות מחלוקת עם ר' דוד מילדולה ור' רפאל מילדולה שהתעוררה נגדו כתב בשנת ה'תצ"ט "קונטרס על עניין שבת החתונה" אולם מפאת חוסר באמצעים כספיים רק בחודש אייר ה'תק"ב נשלח אליו מבית הדפוס באמסטרדם (הולנד) עותק אחד להגהה ולאחר שכתב את הערותיו ושלח אותו שוב לבית הדפוס לא היה ברשותו את הכסף הדרוש לתשלום וכל הקונטרסים שהודפסו הוחרמו ונשרפו על ידי ר' דוד מילדולה.
החליט לעלות לארץ ישראל וטרם עלייתו התנצל בפני ר' דוד מילדולה ור' רפאל מילדולה ואף נפגש עמם.
לאחר שנת ה'תק"ג הגיע לארץ ישראל והתיישב בירושלים.
בשנת ה'תק"ז השיב את נשמתו ליוצרה.